Test Minix 3

หลายๆ คนที่เคยใช้ Linux อาจจะคุ้นเคยถึง Unix ที่ชื่อว่า Minix นะครับ พัฒนาขึ้นโดย Andy Tanenbaum โดยออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาระบบปฏิบัติการ โดย Minix ถือว่าเป็น Unix ในยุคแรกๆ ที่ทำงานบน PC ครับ

Linux อาศัย Minix เป็นต้นแบบในการพัฒนาโดย Linus ได้เจอข้อบกพร่อง และนำมาพัฒนาเป็น Linux ให้เราใช้ในปัจจุบัน

วันนี้เข้าไปเจอใน Distrowatch.com มี Minix 3 มาให้ทดลองใช้งานครับ ผมโหลดมาติดตั้งใน Virtual Box แล้ว ปรากฏว่ารันไม่ผ่าน เด๊่ยวมีเวลาค่อยลองเล่นใหม่ครับ

ทิ้งท้ายด้วยภาพหน้าจอของ Minix 3

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Minix3.org