การแก้ปัญหา เปิด Youtube ใน Ubuntu แล้วเจอภาพเป็น snow สีเหลือง ใน Chrome

เป็นปัญหาตั้งแต่ Ubuntu 12.04 ครับ ที่เมื่อเปิด Youtube ใน โปรแกรม Google Chrome จะเจอภาพ หิมะ ตก เป็นสีเหลือง ซึ่งสาเหตุเกิดจาก ปัญหา Flash Player ในตัว Google Chrome นั้นเอง วิธีแก้ไม่อยาก

ในช่อง Url ของ Google Chrome พิมพ์ chrome://plugins/

จากนั่นคลิกเมนู Details

– มองหา Plug in ที่ชื่อว่า Adobe Flash Player

แล้วตรงบรรทัด PPAPI (out-of-process) จาก Enable ให้เลือกเป็น Disable จากนั้น Restart Google Chrome ใหม่ เมื่อเข้ามาดู Youtube อีกทีก็ใช้ได้เป็นปกติแล้วครับ ^^

Leave a Reply