Snipping Tools โปรแกรมจับภาพหน้าจอที่น่าใช้งาน จาก Windows 7

หลายๆ คนที่ชอบจับภาพหน้าจอมาใช้กับบทความ หรือเอกสารต่างๆ ปกติเราจะใช้วิธีกดปุ่ม PrintScreen บนแป้นพิมพ์ครับ จับมาทั้งหน้าจอ แต่อาจจะใช้โปรแกรมที่ออกแบบสำหรับจับภาพหน้าจอโดยเฉพาะ เช่น SnagIT เพื่อจัดภาพให้สวยงาม Windows 7 ก็มีโปรแกรมเกี่ยวกับใช้จับภาพหน้าจอมาให้ด้วยครับ ชื่อโปรแกรมว่า Snipping Tools วิธีเรียกใช้งานก็เข้าไปที่

Start > Program > Acessories > Snipping Tools

18-9-2552 22-22-48เราจะได้โปรแกรมหน้าตาแบบนี้ออกมานะครับ

18-9-2552 22-21-28

โดยจะมีให้ปรับได้ 2 ที่ คือ New สำหรับเลือกส่วนที่จะตัดและ Options สำหรับตั้งค่าของโปรแกรมครับ

คลิกที่ New จะได้เมนูย่อยแบบนี้ออกมา

18-9-2552 22-21-53

คลิกที่ Options จะได้หน้าจอแบบนี้ครับ

18-9-2552 22-22-12

ซึ่งเมื่อเราจับภาพมาได้ ก็จะมีให้ปรับแต่งภาพได้อีกเล็กน้อย แบบนี้ครับ

18-9-2552 22-35-07

การใช้งานโดยรวมสะดวกมากครับ ถึงแม้ฟังก์ชั่นจะไม่เท่ากับโปรแกรมที่ต้องเสียเงินซื้อ แต่ก็สามารถใช้งานได้ดีระดับหนึ่งครับ

Leave a Reply