เรียกคืน Folder Options ใน Windows 7

อันนี้เกิดปัญหาจากไปซ่อนไฟล์ใน Windows XP เก็บไว้แล้วลง Windows 7 ปรากฏว่าหา Folder Options ไม่เจอครับ 😛 งมอยู่ตั้งนาน เพิ่งรู้ว่าอยู่ใกล้ๆ นี้เอง

เข้ามาที่ My Computer ครับ ดูตรงมุมบนซ้ายครับจะมีคำว่า Organize

20-9-2552 9-52-20

จากนั้นให้คลิกที่คำว่า Folder and search options

20-9-2552 9-52-59

ไปที่ view ครับก็จะเจอการกำหนด options ต่างๆ ก็สามารถเรียกคืน Folder ที่ซ่อนไว้ได้แล้วครับ

20-9-2552 9-53-22

Leave a Reply