Wave 110i ตะลุยปาย

ตื่นเช้า 5.30 ทำธุระเสร็จก็ออกจากบ้านประมาณ 6 โมงเช้าครับ ไมล์รถอยู่ที่ 8099 เลขเกือบสวย

photo (1)

ขี่ไปเรื่อยๆ

photo (2)

อากาศเย็นดีครับ สบายๆ

photo (3)

photo (5)

photo (6)

photo (7)

photo (9)

photo (12)ถึง coffee in love แล้ว

V8443156-12

photo (22)

V8443156-13

photo (24)

photo (31)

DSCN2654

Leave a Reply