Honda VTR 250 รถ Naked ที่น่าจะมาไทยปีหน้า

V8532412-15

เป็นสูบ v 2 สูบ 250 cc ครับ รูปทรงสวยดี น่าจะมาไทยปีหน้า ราคาอยู่ในช่วงประมาณ 144000 ราคาน่าจะพอๆ กับ Ninja 250

Leave a Reply