ใบความรู้ Dreamweaver
1-แนะนำ Dreamweaver
2-เครื่องมือในโปรแกรม Dreamweaver
3-การกำหนดพื้นที่เก็บเว็บ
4-การจัดการข้อความ
5-การจัดการรูปภาพ
6-การใช้งานตาราง
7-การเชื่อมโยงงานนำเสนอ
8-การใช้งานเลเยอร์
9-การใช้งานปุ่มกดแบบแฟลช

Leave a Reply